PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007

 

1.   TŘÍDA

 

Učitelky:                Věra Férová

                             Eva Štajerová

 

Věková skupina:    3 – 4 roky

 

                          

ZAMĚŘENÍ:

 

POJĎTE DĚTI MEZI NÁS, BUDEME SI SPOLU HRÁT…

 

      V mateřské škole se již od útlého věku zaměříme na prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů vedoucích k aktivnímu rozvoji dítěte. Svým působením doplníme nezastupitelnou úlohu rodiny, budeme jejím pomocníkem, v případě potřeby i rádcem.

     Citlivým způsobem umožníme dětem adaptaci v novém prostředí, dopřejeme jim možnost prožívat uspokojení z úspěchu a překonávání překážek, povedeme děti tak, aby měly možnost vnímat sebe sama jako schopného jedince, který je svým okolím takto přijímán. 

 

PLÁN AKCÍ

PODZIM

 

 • Třídní schůzka s rodiči – seznámení s prostředím a dokumenty školy, informace rodičům
 • Založení albumků, dokumentární foto
 • Sběr přírodnin, hliníku, papíru, víček
 • Výlet do daňčí obory
 • Fotografování dětí

 

ZIMA

 

 • Mikulášská nadílka
 • Sezónní hry na šk. zahradě (jízda na lopatách, hry na sněhu)
 • Krmení ptáčků – školní krmítko
 • Vánoční besídka u stromečku, dárečky, přáníčka
 • Akce s rodiči – Sněhulákiáda
 • Masopustní rej

 

JARO

 

·        Výstava knížek

·        Velikonoční svátky – výzdoba, pomlázka, výstava

·        Den matek

 

LÉTO

 • Výlet do Adršpachu
 • Poznávání okolí MŠ – vycházky
 • Koupání v bazénu
 • Celoškolková akce – výlet

 

Další akce z nabídky divadelních představení a jiné akce vyplývající z momentální situace.