PLÁN AKCÍ  NA  ŠKOLNÍ ROK 2006 - 2007

 

2. TŘÍDA

 

Učitelky:     Jitka Kádrová

                    Mgr. Milada Hýblová

 

 

Věková skupina:  4 – 5 let

 

 

 

MOTTO: „NA SVĚT SE JEN USMÍVEJ, DOBRÉ VĚCI LIDEM PŘEJ“

 

 

    Budeme pokračovat v práci podle „Kytičkového programu“. Naším cílem bude podporovat individuální rozvojové možnosti dětí, pečovat o jejich zdraví a spokojenost. Upevňovat základy kulturního chování k ostatním dětem i k dospělým. Celým výchovným působením bude stejně jako minulý rok prolínat ekologická výchova.

 

 PLÁN AKCÍ 2. TŘÍDY

 

PODZIM

 

 • Třídní schůzka s rodiči – seznámení rodičů se ŠVP, s režimem dne, s vnitřním řádem, s organizací dne v MŠ, s TVP,…
 • Adaptace dětí na prostředí nové třídy
 • Vytváření návyků k sebeobsluze
 • Výlet do daňčí obory – sběr kaštanů
 • Výlet do rybárny
 • Sběr přírodnin s využitím při hrách a při výtvarných činnostech
 • Založení ekologického koutku
 • Ekologické vycházky

ZIMA

 

 • Zimní sezónní činnosti
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Vycházka ke krmelci, pozorování stop ve sněhu
 • Krmení ptáčků
 • Zahájení spolupráce s knihovnou (od pololetí)

 

  

JARO

 

 • Jarní pozorování přírody – vycházky + EKO program (SEVER Horní Maršov)
 • Velikonoce – výzdoba třídy, výstavy, výrobky
 • Svátek matek – besídka pro maminky
 • Beseda s dopravními policisty
 • Oslava Dne dětí

 

  

LÉTO

 

 • Hry na školní zahradě
 • Koupání v bazénu, otužování, hry ve vodě
 • Ekologické vycházky po okolí
 • Výlet do psího útulku
 • Rozloučení se školním rokem