PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007

 

4. TŘÍDA

 

Učitelky:  Hana Červená

                Vladimíra Priputenová

 

Věková skupina dětí : 5 – 6

 

ZAMĚŘENÍ:

 

„CHCEME SPLYNOUT  S PŘÍRODOU“

 

 • Plnění rámcových cílů vyplývajících z RVP PV pomocí „Kytičkového programu“, rozvoj sebepojetí u dětí, grafomotorika a logopedická prevence. Při cvičení se zaměříme na správné držení těla.
 • Zaměříme se na vytváření kladného vztahu k přírodě hlavně při ekologických vycházkách a výletech. Environmentální výchovu  budeme plnit pomocí programu v TVP rozpracovaného do jednotlivých měsíců.
 • Naším hlavním úkolem je respektovat individualitu dítěte, dbát, aby se každé dítě cítilo pohodově – jak fyzicky, psychicky i duševně.
 • Veškeré učení dětí budeme uskutečňovat hlavně prožitkem, založeném na citovém prožívání a osobních zkušenostech dítěte
 • Naším cílem bude dosažení všech  kompetencí pro vstup do školy

  

PLÁN AKCÍ:

 

ZÁŘÍ:

 • Třídní schůzka s rodiči – informace, ŠVP, RP, vnitřní řád,…
 • „Pohlednice z prázdnin“ – koláže z fotografií a pohlednic
 • Zahájení celoročního plavání
 • Ukázka hadů – seznámení se životem plazů
 • Celodenní výlet na Kateřinu u Chotěvic – sbírání hub (se 3. třídou)
 • „Poznáváme své rodné město“ – prohlídka náměstí, kašna, Krakonoš, pěší zóna
 • Čtenářský kroužek – první návštěva knihovny
 • Hrádeček – daňčí obora, hrad Břecštejn

 

ŘÍJEN:

 • Zahájení angličtiny¨
 • Návštěva psího útulku „Nejvěrnější kamarád člověka“
 • Tématická akce: „Poznáváme své město“ – městský park, Janská kaple, památník Gablenz
 • Hvězdárna v Úpici

 

LISTOPAD:

 • Tématická akce: „Poznáváme své město“ – muzeum, kostel, radnice
 • Nácvik hudební pohádky „Šípková Růženka“
 • Zhotovení kulis z kartonu – dekorace
 • Podzimní ekologické vycházky

 

PROSINEC:

 • Tématická akce: „Poznáváme své město“ – vánoční výzdoba náměstí
 • Mikulášská nadílka
 • ZOO ve Dvoře Králové – vánoční ZOO
 • Koš hojnosti – vánoční sbírka pro zvířátka
 • Vánoční besídka

 

LEDEN:

 • Návštěva ZŠ R.Frimla před zápisem dětí, seznámení s prostředím školy, ukázková vyučovací hodina,
 • Návrhy na odklady povinné školní docházky, pohovory s rodiči, spolupráce s PPP v Trutnově
 • Příprava dětí na zápis do ZŠ
 • Soutěž se 3. třídou „O nejhezčího sněhuláka“

 

ÚNOR:

 • Pokusy pro zábavu a pozorování , vyfukování mýdlových bublin, tání sněhu
 • Zhotovení dekorací k hudební pohádce Šípková Růženka
 • Masopustní rej v maskách

 

BŘEZEN:

 • Jarní slavnost – vynášení Morény – rozloučení se zimou
 • Ekologie – téma VODA – výtvarné práce na téma : „Co přináší řeka“, koloběh vody
 • Velikonoční malování a výzdoba třídy

 

DUBEN:

 • Návštěva zahradnictví
 • Beseda s dopravními policisty
 • Jarní výstava

 

KVĚTEN:

 • Besídka ke Dni matek, dárečky, posezení
 • Návštěva u hasičů
 • Výlet na Pomezní Boudy, túra do Spáleného Mlýna – ekologická vycházka v Krkonoších
 • Rýchory – EKO výlet s lektorem z Rýchorské boudy

 

ČERVEN:

 • Oslava dětského dne – hledání pokladu
 • Fotbalový turnaj v HSM
 • Pohádkové dopoledne v ZŠ
 • Společný výlet se všemi třídami

 

 

CELOROČNĚ:

 

 • 2x zubní prevence na pozvání MUDr. Kudlejové
 • divadelní představení dle rozpisu
 • sběrové akce – papír, hliník, víčka od PET lahví
 • fotografování dětí
 • každý měsíc – knihovna, čtenářský kroužek
 • každé pondělí – celoroční plavání
 • vítání občánků na pozvání matriky
 • prolínání ekologie všemi vzdělávacími složkami