OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

  LOKALITA odloučeného pracoviště

Odloučené pracoviště se nachází na středním předměstí města Trutnova. Je blízko centra a v jejím okolí jsou rodinné domky a velmi bohatá zeleň. Je postavená na svahu směřujícím na jih, takže je dostatečně prosluněná. 

Budova je v provozu 24 let. Byla postavena v akci „Z“.Jedná se o moderní stavbu s dobrým řešením interiéru. Nevýhodou je rovná střecha, která je v podhorském prostředí problémová.

 

Budova se skládá  ze dvou částí:

·        správní budovy -   kuchyň, kanceláře, sklady, společenská místnost, šatny pro provozní  pracovníky +WC, prádelna, archiv, apod.

·        budovy pro děti – 4 oddělení, z nichž každé má třídu, ložnici, hernu, kabinet, WC+umývárnu  pro dospělé a děti, šatnu. Lehátka na ložnicích se každý den uklízí a děti tak mají další  prostor pro hry. Denně je ložnice využívána i jako tělocvična.

   Správní budova se školkou je propojena průchodem, kde jsou umístěny letní záchody.  

 USPOŘÁDÁNÍ, POČET TŘÍD  A JEJICH VYBAVENÍ 

·        Budova pro děti je rozdělena na přízemí a patro. Přízemí je přizpůsobeno mladším dětem. Umyvadla a  zrcadla jsou níže, taktéž stolky jsou nižší. V patře je zařízení uzpůsobeno dětem  starším.

·        V budově jsou 4 třídy se stejnou rozlohou. Každá má třídu se stolečky a židlemi, která se zároveň využívá ke stravování, kabinet s pomůckami,  hernu, ložnici (tělocvičnu),umývárnu a dětské záchody,šatnu pro děti a zvlášť šatnu a WC pro učitelky. Součástí  každé třídy je malá kuchyňka, která slouží k výdeji jídla a mytí a uskladnění nádobí. Třídy na patře jsou propojeny přes kuchyňky.

·        Třídy jsou standartně vybaveny – variabilní  stolky a  židličky ze světlého dřeva,

kreslící stěna využívaná pro grafomotoriku, ale i pro volné kreslení, knihovna, psací

                stůl pro učitelky s pojízdnou polstrovanou židlí, dětská sedací souprava s hracím

                koutkem. Na třídách je nainstalované úsporné zářivkové osvětlení.  Ve třídě

                předškoláků je navíc počítač, věnovaný firmou Kids Smart, se speciálním

                programem pro děti předškolního věku.

·        Herny jsou pokryty světlými koberci a vybaveny variabilní sestavou nábytku. Tento

dětský nábytek byl vyroben na zakázku, aby vyhovoval hygienickým normám – kulaté

               rohy, přiměřená výška a přírodní materiál(dřevo), aby byl  praktický – zásuvky a

               kontejnery na kolečkách s dostatečným úložným prostorem, a  aby působil esteticky.

               Součástí  každé herny je pianino, MC a CD přehrávač. Ve 3. třídě je navíc barevný

               televizor a video.

·        Ložnice jsou využívány na odpočinek, na hraní a na cvičení. Jsou vybaveny lehátky,

úložnými prostory pro potřeby učitelek, žebřinami, švédskými lavicemi a jiným 

                tělocvičným nářadím (  švédská bedna, trampolína, žebřík,...). Na  podlaze je krytina z PVC.

·        Kabinety  jsou na každé třídě a je v nich uložen výtvarný materiál. V 1. třídě je kabinet

pro  dopravní, dramatické a logopedické pomůcky a ve 3. třídě jsou v kabinetě

               soustředěny pomůcky pro matematické představy a kognitivní rozvoj dětí.

  ZAHRADA

Zahrada je velmi dobře vybavena. Má 3 pískoviště, prolézačky, hřiště, kreslící stěnu,apod. Ve spodní části zahrady je bazén, u kterého je bohatá zeleň a květiny. U bazénu jsou  lehátka se slunečníky. Součástí bazénu jsou dětské letní záchody a umývárna.  Zahrada je využívána co nejvíce.